[NYLON TV] 지코의 챌린지는 KEEP GOING

s u p e r b o y, Z I C O

editor CHOI SUNG MIN
stylist PARK SEO HYUN
makeup KIM HYO JUNG(SOONSOO)
hair KIM SO HEE(WOOSUN)

ⒸNYLON MAGAZINE KOREA 의 사전동의 없이 본 콘텐츠의 무단 도용, 전재 및 복제, 배포를 금합니다.

Written By
More from NYLON